Uw monument, onze zorg

Wim KnarrenWelkom op de vernieuwde website van Monumentenwerk Limburg, specialist in restauratie en onderhoud van monumentale panden en objecten.
De vernieuwing van de website was noodzakelijk omdat na 4 jaar werken in een samenwerkingsconstructie van 4 sociale werkvoorzieningen in Limburg het tijd werd om een volgende stap te zetten in een verdere professionalisering van Monumentenwerk Limburg.

 

Monumentenwerk Limburg is vanaf 01-09-2016 een zelfstandige onderneming met als directeur W.J.N. (Wim) Knarren. Het team bestaat verder uit ervaren en deskundige vaklui die hun strepen reeds verdiend hebben in het restauratiewerk.
 

Monumentenwerk Limburg is een leerwerkbedrijf waar medewerkers onder deskundige begeleiding van onze leermeester zich het restauratievak eigen kunnen maken. Ook bieden wij aan leerlingen van het MBO onderwijs de mogelijkheid om hun praktijkervaring bij ons op te doen.
Door deze bijzondere aanpak is Monumentenwerk Limburg een toegelaten WSW bedrijf.
Dit biedt de mogelijkheid om door middel van de inzet van Monumentenwerk Limburg invulling te geven aan de social return paragraaf.

Als eigenaar of beheerder van een monumentaal pand met cultuurhistorische waarde wenst u dit in stand te houden en zo nodig nog meer te optimaliseren.
Wij begrijpen dat u alleen in zee wenst te gaan met vaklui die terdege zijn ingewijd in het (her)gebruik van historische materialen en de toepassing  van ambachtelijke technieken. Een aanspreekpunt verantwoordelijk voor alle werkzaamheden en afgerond binnen het budget en binnen de afgesproken tijd.

Heel logisch allemaal vinden we bij  Monumentenwerk Limburg.

Zoals u op deze site kunt lezen hebben we reeds vele projecten voor diverse opdrachtgevers in samenwerking met diverse partners mogen uitvoeren.

Veel leesgenot toegewenst.


Met vriendelijke groet,

W.J.N ( Wim) Knarren
directeur

 

'De medewerkers waren doordrongen van zowel de monumentale kwaliteit van de objecten als van de kwaliteit van de materialen'